Algemene voorwaarden


Algemene Voorwaarden voor gebruik van de website www.aanhuisgeleverd.be

Correspondentie kunt u richten aan:


www.aanhuisgeleverd.be
Hoofdzetel:
Menenstraat 225
8560 wevelgem
België

Aan Huis Geleverd is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en is geregistreerd in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder nummer BE 0632 527 397

Door te bestellen via www.aanhuisgeleverd.be gaat u akkoord met de algemene voorwaarden die hier vermeld worden. Indien deze voorwaarden niet nageleefd worden kan www.aanhuisgeleverd.be ten allen tijde de samenwerking stopzetten.

www.aanhuisgeleverd.be verbindt zich ertoe de ingevoerde bestelling door te geven aan de desbetreffende eetzaak en de waren te bezorgen op het gevraagde leveringsuur. www.aanhuisgeleverd.be behoudt zich het recht leveringen te annuleren waarbij de verbintenissen, die aangegaan worden en vermeld zijn in onze algemene voorwaarden, vervallen.

Gegevens en fotomateriaal van deze website mogen enkel gedownload worden voor eigen gebruik, niet voor commerciële doeleinden.

Bevoegdheid Door het plaatsen van een bestelling garandeert u dat u bekwaam bent om overeenkomsten aan te gaan en u ofwel 18 jaar bent, ofwel toestemming heeft van ouders of voogd om commerciële handelingen uit te voeren. Consumenten die nog geen 18 jaar zijn mogen geen alcoholhoudende dranken bestellen voor zichzelf noch voor derden. Bij enige twijfel kan de koerier van www.aanhuisgeleverd.be ten allen tijde de identiteitskaart opvragen, en ingeval van dergelijke fraude kan de koerier overgaan tot gedeeltelijke levering van de goederen. Het verschuldigd bedrag dient desgevallend echter volledig vereffend te worden.

Persoonlijke gegevens
De persoonlijke gegevens die u invoert op onze website www.aanhuisgeleverd.be worden enkel bijgehouden met als doeleind statistieken te kunnen trekken. De eetzaak waar u de bestelling plaatst ziet geen persoonlijke gegevens, enkel de door u bestelde eetwaren. De gegevens dienen enkel intern om de levering te volbrengen. Uitzonderingen hierop zijn aanvragen van de overheid, bijvoorbeeld in geval van gerechterlijke onderzoeken. De verzamelde data worden door www.aanhuisgeleverd.be in geen geval verkocht, doorgegeven of verhuurd aan derden voor commerciele doeleinden.

Communicatie
Mochten zich problemen voordoen met betrekking tot levering van de waren of gevallen van overmacht (zie verder in de algemene voorwaarden), zullen wij u per email verwittigen van zodra wij hiervan op de hoogte zijn. De wetgeving beschrijft dat zoveel mogelijk communicatie schriftelijk moet gevoerd worden. Indien u bestelt bij www.aanhuisgeleverd.be gaat u ermee akkoord dat alle communicatie elektronisch verloopt.

Deelnemende eetzaken
www.aanhuisgeleverd.be fungeert enkel als tussenpersoon tussen consument en eetzaak. Onze algemene voorwaarden en verantwoordelijkheid slaan enkel op de bestelling en de levering van de waren. www.aanhuisgeleverd.be kan op geen enkel moment verantwoordelijk gesteld worden voor onjuistheden met betrekking tot geleverde aantallen, correctheid van de bestelling, kwaliteit van het voedsel ea, aangezien wij de individuele prestaties van de eetzaken niet kunnen beheren. Dit valt onder de algemene voorwaarden van de eetzaak waarbij de bestelling geplaatst werd. De eetzaken zijn verantwoordelijk voor de omschrijving van de eetwaren, wij nemen deze over op onze website. Indien u allergisch bent voor bepaalde ingrediënten, of een dieet dient te volgen, raden wij u aan contact op te nemen met de desbetreffende eetzaak. Wij kunnen in geen geval verantwoordelijk gesteld worden indien gerechten of andere niet voldoen aan uw dieet of uw verwachtingen niet inlossen.

Prijszetting
Alle vermelde prijzen zijn inclusief btw, maar exclusief leveringskosten. De eetzaak bepaalt de prijzen van de aangeboden waren. Deze kunnen afwijken van de prijzen in de eetzaak zelf. Verschillen worden niet vereffend. Per levering wordt een bedrag van 2,99€ aangerekend gedurende de eerste 3 maanden van de start in een stad. Nadien komt het bedrag van de levering op 3,99. Ieder restaurant hanteert een eigen minimumbedrag per bestelling, zichtbaar van zodra u een zaak kiest. Dit kan op elk moment gewijzigd worden door de eetzaak of www.aanhuisgeleverd.be.

Betaling
Verplichte betaling met bancontact aan de koerier. Online betaling of cash is niet mogelijk. De eetwaren worden pas afgegeven na betaling van het volledige verschuldigde bedrag. Bij afwezigheid van de besteller, of bij niet betalen van de etenswaren wordt een factuur gestuurd naar het bezorgadres. Bij elke bestelling wordt het IP-adres gelogd. Bij niet betaling behoudt www.aanhuisgeleverd.be zich het recht om u de toegang tot de site te ontzeggen, en u de service te weigeren.

Wijzigen of annuleren van uw bestelling
Na het plaatsen van uw bestelling via www.aanhuisgeleverd.be ontvangt u een bevestigingsmail. Daarin wordt u de mogelijkheid geboden om uw bestelling aan te passen of te wijzigen tot 1h voor de geplande levering. Hierna zijn wijzigingen of annulatie niet meer mogelijk en bent u verplicht over te gaan tot betaling van de bestelde goederen. Na wijziging of annulatie krijgt u een mededeling te zien, er wordt echter geen nieuwe email verzonden.

Onvoorziene omstandigheden
www.aanhuisgeleverd.be kan niet garanderen dat de website steeds beschikbaar is, dit onder andere voor onderhoud of enige externe factoren. Wij behouden ons het recht om de website offline te halen indien nodig. In geval van overmacht, met name weersomstandigheden of diverse andere externe factoren, behouden wij ons het recht bestellingen en of leveringen te schrappen. U wordt hiervan per email op de hoogte gebracht.

Klachtenbehandeling
Ingeval van een klacht kunt u mailen naar . Deze kunnen tot 24h na levering gemeld worden. Voor klachten met betrekking tot de geleverde etenswaren en hun kwaliteit verwijzen wij u door naar de eetzaak in kwestie. Dan geldt hun klachtenprocedure. Elke klacht wordt zo spoedig mogelijk behandeld. Geschillen naar aanleiding van deze algemene voorwaarden of de dienstverlening van www.aanhuisgeleverd.be, worden berecht door de bevoegde instanties in België.